Forsiden

Vinter tilbud kun 10399 kr

 

læs mere på priser og link

 

Holdstart mandag d 30 April kl 18.00

 

 

Franks Køreskole Albertslund centrum

Vi Bor

Roskildevej 16 A 1 sal 2620 Albertslund

Tlf +45 20668460

Franks Køreskole er flytettet til nye adresse på roskildevej , det er kun teorilokalet. vi forsætter med at køre fra Albertslund centrum

Bilen som vi kører i og som du skal køre til din køreprøve er en Folkevogn model Polo årgang 2012 . En nem lille bil at køre og bare rolig jeg har også pedaler. Så det er helt risikofrit at køre derude sammen med mig :-)

Hvad koster det ???

Man taler meget om lovpakker og hvad er det ? Det er det minimumskrav loven sætter, men det er normalt ikke nok til at få kørekort. Ud over lovpakken kommer der forskelige udgifter:

  1. Optil 6 -10 ekstratimer
  2. Gebyr til lægen for helbredsattest
  3. Billede til dit nye kørekort hos fotografen.
  4. Afholdelse af praktisk prøve (lærer+bil)

 

Min prisliste er HER

Teoriundervisning og køreundervisning har den samme instruktør nemlig mig .

Teoriundervisning er med et rigtig levende menneske, du bliver ikke sat foran en computer, her kan du spørge om alt (om trafik) og der er ikke noget der hedder "dumme spørgsmål"

Teori er otte mandage fra kl 18 til cirka 21. Fra teoriaften tre skal du ud og kører melem hver teoriaften

Kilde Færdselstyrelsen http://www.fstyr.dk

 

Kørekort til 17-årige

Folketinget har besluttet at iværksætte en forsøgsordning, der indebærer, at 17-årige kan få kørekort. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2017 og indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager, der selv har gyldigt kørekort, med under kørslen, og der stilles desuden visse krav til denne ledsager.

 

Når du har taget kørekort som 17-årig, og frem til du er fyldt 18 år, er du omfattet af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige. Det betyder, at du er underlagt særlige regler for kørsel, herunder krav om, at du kun må køre sammen med en ledsager, ligesom du kun må køre bil i Danmark.

 

I forbindelse med ansøgning om kørekort til 17-årige, skal forældremyndighedsindehaveren(e) give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kategori B. Samtykke meddeles i form af en samtykkeblanket, som du finder i kolonnen til højre.

 

Når du har bestået teori- og køreprøven til almindelig bil, får du udstedt et kørekort i EU-format til kategori B. Kørekortet påføres kode 141, hvilket betyder, at du indtil det fyldte 18. år kun må køre bil, hvis du har en ledsager med i bilen. Du skal samtidig være opmærksom på at førerretten kun gælder i Danmark. Ledsageren skal opfylde de krav, som stilles i forsøgsordningen om kørekort til 17-årige.

 

Når du fylder 18 år, vil kodens funktion automatisk blive ophævet, og du skal ikke længere have en ledsager med for at køre bil. Du får som udgangspunkt ikke et nyt kørekort, og koden vil derfor stadig fremgå af dit kørekort, men idet koden er betinget af din alder, vil koden ikke længere have en praktisk betydning. Det er en mulighed efter det fyldte 18. år, at få udstedt et duplikatkørekort uden koden. Udgifterne hertil afholdes af dig selv.

 

Det er dit ansvar som fører af bilen, at din ledsager er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. I forbindelse med en eventuel straffesag, skal du kunne dokumentere, at du har oplyst ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde. Du kan læse mere om kravene på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Link findes under "Mere information" i menuboksen til højre.

 

Da du selv skal kunne dokumentere, at du har informeret ledsageren, om de krav til der stilles til ham/hende, er det en god ide, at I sammen udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det vil være din dokumentation for, at du har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er oplyst om kravene til ham/hende. Du kan finde blanketten i kolonnen til højre.

 

Du bør udfylde blanketten en gang for, hver ledsager du har med i bilen. Blanketten kan herefter opbevares i bilen eller af dig som fører af bilen.

 

Færdselsstyrelsen bemærker særligt i forhold til de krav, som en person skal opfylde for at må fungere som ledsager, at en ledsager skal være indehaver af et dansk kørekort, som vedkommende har haft i 10 år eller mere. Grunden til kravet om et dansk kørekort er, at politiet skal have mulighed for at kontrollere, om kørekortet har været frakendt i perioden. Politiet har ikke umiddelbart mulighed for at kontrollere udenlandske kørekort, herunder EU/EØS kørekort.

 

Hvis du gerne vil fungere som ledsager for en 17-årig bilist, skal du opfylde en række krav:

 

Du skal være minimum 30 år

 

Du skal have haft et dansk udstedt kørekort til kategori B (alm. bil) i de seneste 10 år. I den periode må kørekortet ikke have været frakendt – hverken betinget eller ubetinget.

 

Du skal have et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark.

 

Du skal altid medbringe dit kørekort

 

Du skal til enhver tid lovligt kunne køre bilen. Dvs. at du ikke må have en promille over 0,5, have indtaget ulovlige stoffer eller være så træt eller syg, at du ikke kan køre bilen forsvarligt.

Når I kører, er det din opgave at give råd og vejledning til den 17-årige og hjælpe ham/hende med at bevare overblikket på turen.

 

Det er den 17-årige, der er juridisk fører af bilen og dermed har ansvaret for kørslen.

 

Når du fungerer som ledsager for en 17-årig, må I kun køre i Danmark.

 

 

Read more at https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige#Bh8RryMuasQv53bX.99

Copyright © All Rights Reserved